Avís legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa titular d'aquesta pàgina web.

Denominació social: JJC Assessorament Fiscal i Comptable, SLU

Número d'identificació fiscal: B60259603

Domicili social: Plaça Santa Teresa, 8, ent 2

Correu electrònic: jjc@jjcassessors.com

Telèfon: 938892734

Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa JJC Assessorament Fiscal i Comptable, SLU amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris.

A través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris.

Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions:

· L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

· El simple accés a aquest lloc web no suposa entaular cap mena de relació comercial entre JJC Assessorament Fiscal i Comptable, SLU i l'usuari.

· L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ella.

· El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà l'usuari en cada cas concret.

Dades d'inscripció en el registre mercantil

JJC Assessorament Fiscal i Comptable, SLU societat de responsabilitat limitada unipersonal constituïda a Vic, l'any 1993, per Escriptura Pública número 294, davant el notari Esteban Bendicho Solanellas, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 25327, Foli 205 i Fulla 87247.

Dades relatives a l'autorització administrativa prèvia per a l'exercici de l'activitat:

[especificar]

Codis de conducta als quals l'empresa està adherida:

[especificar]

Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa JJC Assessorament Fiscal i Comptable, SLU amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris.